சமூக நல துறை Pudukkottai Jobs 2021 | 03 Vacancies for Counselors Posts | Apply Now

சமூக நல துறை Recruitment 2021 | சமூக நல துறை has announced 03 Vacancies for Counselors Posts in Pudukkottai , Tamil Nadu | Last Date to apply 15.02.2021 | www.jobvision.in

சமூக நல துறை Recruitment 2021

சமூக நல துறை Recruitment 2021 : சமூக நல துறை has just released a new Job vacancies announcement for Counselors posts. This notification was announced on 31.01.2021.Master Degree candidates can apply for 03 vacancies in Pudukkottai , Tamil Nadu . Applications are invited from eligible applicants by post (Offline).Eligible and interested candidates should send their applications by 15.02.2021 to the postal address mentioned in the notification. Candidate who seeks for சமூக நல துறை can use this chance. Applicants must also have finished the educational qualification and age qualification mentioned in the Official notice. Those candidates who are interested in the following vacancy must Download and read the Official notification before applying to know the education qualification, salary, age limit, application fee, application process, last date to apply and more.

Here you will get the details for the post of Counselors includes educational qualification, age limit, selection process, salary details, application fees, apply mode and how to apply process.The Official notification and application form for this vacancy are given below. visit our Today job (27.09.2021) section to get more latest Govt and Private updates on daily basis.

Details Of சமூக நல துறை Recruitment 2021
Organization Name சமூக நல துறை
Job Category State Govt Jobs
Job Role Counselors
Qualification Master Degree
Total Vacancy 03 Posts
Job Location Pudukkottai Tamil Nadu
Salary As per Norms
Starting Date 31.01.2021
Last Date 15.02.2021
Apply Mode Offline (By postal)
Join Whatsapp Click here ->
Join Telegram Click here ->

About சமூக நல துறை

சமூக நல துறை : சமூக நல துறை , மாநில அரசின் சத்துணவுத் திட்டத் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த துறை ஒரு ஆணையர் தலைமையில் மற்றும் பிற அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் தவிர தலைமை அலுவலகத்தில் ஒரு இணை இயக்குநர், இரண்டு துணை இயக்குநர்கள் மற்றும் ஒரு உதவி இயக்குனர் அளவில் உதவி வருகிறது. பெண்கள், குழந்தைகள், மூன்றாவது பாலினம் மற்றும் வயது நபர்கள் அதிகாரமளித்தல் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் சமூக நல ஆணையரகம், சமூக பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் மற்றும் இயக்குனர் அலுவலகம் , ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டம் மூலம் சமூக நலம் மற்றும் சத்துணவுத் திட்டத் துறை நிறுவப்படுகின்றன . பல்வேறு சமுதாய பாதுகாப்புத் திட்டங்கள் வருவாய் துறை மூலம் செயல்படுத்தப்பட்ட இந்த துறை செயல்படுகிறது

Vacancy Details for சமூக நல துறை Recruitment 2021

Job Name Counselors
Total Vacancy 03

Education Qualification and skill requirement for சமூக நல துறை Recruitment 2021

 • Applicants should hold Bachelor Degree, Master Degree from a recognized university.

Application fees and payment details for சமூக நல துறை Recruitment 2021

There is no any application fees for apply to this post

Age limit, Selary , selection process details for சமூக நல துறை Recruitment 2021

Age limit :

 • Check notification for age limit details.

Mode of Application : Offline (By Postal)

 • Application via offline is accepted.

Selary Details : As per Norms

 • Selection may be based on
 • Interview
 • Test

selection process :

How to apply சமூக நல துறை Recruitment 2021 :

Eligible and interested candidates apply for latest சமூக நல துறை Recruitment 2021 for Counselors posts through Offline (By Postal) mode from 31.01.2021 to 15.02.2021. To know the detailed application apply process, follow the steps mentioned below:

 • Go to official சமூக நல துறை website https://pudukkottai.nic.in/notice_category/recruitment/
 • Find the “Recruitment/ Career/ Advertisement menu” link and click on it. or Alternatively, download the official notification and application form from the link provided at the end.
 • Read the official notifications carefully and verify your eligibility criteria.
 • Visit the Official Online Apply/ Registration link from below.
 • Read the official notifications carefully and verify your eligibility criteria.
 • Take a Printout of official application form and other necessary documents required.
 • Fill the required details correctly.
 • Enclose (Attach) all the necessary documents required and attest by self signature.
 • Finally, verify the registered details are correct and accurate, and then submit.
 • Next, make the payment as per the notified mode, if Tata Institute of Social Sciences asks. Else, move for next step.
 • Take photo copy of your application and cover it.
 • Finally, send the application form to the notified postal address mentioned in notification by post so as to reach the notified address before 15.02.2021. Envelope must be superscribed with APPLICATION FOR THE POST OF …………
 • Latest Updates : Today job (27.09.2021)
 • Join whatsapp (fast updats) : Click Here
 • Join Telegram (fast updats) : Click here
 • E-mail job Alert: Click here
Address to send the application form
Refer Offcial Notification

Important Dates to apply :

 • Starting date to apply : 31.01.2021
 • Last date to Send Aplication form : 15.02.2021

jobvision.in wishes you the best of luck. Keep following our Jobvision website know future latest Government and Private Jobs, Exam Results, Admit Cards, Answer keys, Syllabus , study materials and many more updates instantly. Thank You

Important links to download Official Notification and Application form :

சமூக நல துறை Recruitment 2021 - FAQs :

✅ What is the Educational Qualification to apply for சமூக நல துறை Recruitment 2021?

Master Degree Candidates are eligible to apply for this post. Refer the Official Notification to get more details about detailed qualification and Experience needed for this post

✅ How much vacancies are released for சமூக நல துறை Recruitment 2021 ?

சமூக நல துறை released 03 vacancies for Counselors Posts

✅ How to apply for சமூக நல துறை Recruitment 2021?

Read the detailed notification given in the link "Official Notification”. After reading check whether you are eligible for the job post or not. you can apply for this post via Offline (by Postal) postal address mentioned in notification ot find it above

✅ Is there any application fee to apply for this post ?

There is no any application fee for apply to this post. Refer the Official Notification to get more details about application fee and payment mode

✅ What is the salary limit for this post?

Refer to whether the salary limit is mentioned in the “Official Notification”. Refer the official notification to get mode details about Salary Limits

✅ What is the Age limit for this post?

Refer to whether the Age limit is mentioned in the “Official Notification”. Refer the official notification to get mode details about Age Limitation and Age Relaxation for this post

✅ What is the job location for சமூக நல துறை Recruitment 2021?

The Job location for this post is Pudukkottai Tamil Nadu

✅ What is the starting date to apply for this post?

You can starting date to download official notification for this post from 31.01.2021

✅ What is the Last date to apply for this post?

15.02.2021 is the last date to sent application form mentioned in the official notification for this post